Proefschrift “Op zoek naar gerichte Cultuurverandering”

“Rogier Offerhaus heeft een mooi boek neergezet met fascinerende inzichten!”
Dhr. Albert de Booij, Algemeen directeur Speakers Academy

Op zoek naar gerichte Cultuurverandering” is een studie naar succes- en faalfactoren voor gerichte organisatie cultuurverandering bij een zakelijke dienstverlener, SNT Call Center. Deze studie heb ik bij SNT in Nederland gedaan omdat hier elke dag belangrijke resultaten zoals Omzet, Kosten, Winst, Werkvoorraad, Klant Tevredenheid, Medewerkers Tevredenheid, Verloop, Ziekteverzuim gemeten worden. Dit proefschrift is gebaseerd op drie bouwstenen:
– een literatuur studie om te onderzoeken hoe organisatiecultuur tot nu onderzocht is en welke cultuur modellen, verander methoden en succes- en faalfactoren beschreven zijn. Op basis van deze studie is een cultuurmodel, Spiral Dynamics van Graves, gekozen.
– Het gekozen cultuur model is bij een gerichte organisatie cultuurverandering toegepast. Deze verandering wordt in het proefschrift vanuit drie posities als case beschreven waarbij de uitkomsten zijn geanalyseerd.
– Op basis van deze uitgebreide case analyze zijn er nieuwe inzichten ontwikkeld op het gebied van het gebruikte cultuurmodel en succes- en faalfactoren die ervoor kunnen zorgen dat gerichte organisatie cultuurveranderingen succesvoller kunnen plaats vinden.

Succesfactor cultuurverandering
De belangrijkste succesfactoren die ik heb gevonden zijn:

 • Aan het begin een nieuwe organisatiecultuur afspreken.
 • Duidelijke doelen en verantwoordelijkheden afspreken.
 • Medewerkers positieve aandacht en feedback geven.
 • Tijd nemen voor verandering en doorzetten.
 • Goed managen van de omgeving.
 • Heldere afspraken over houding en gedrag maken.
 • Een heldere communicatiestrategie ontwikkelen.
 • Op tijd de agents betrekken.
 • Intensieve samenwerking en betrokkenheid van HRM en financiën realiseren.

Falen van cultuurverandering
De belangrijkste faalfactoren die ik heb gevonden zijn:

 • Het bestaan van kritiek en argwaan bij andere onderdelen van het bedrijf over de nieuwe manier van samenwerken en de ophandezijnde cultuurverandering.
 • Het ontbreken van ondersteuning van de rest van de organisatie.
 • Bedreigend worden gevonden in de organisatie in verband met het zelfsturend zijn.
 • Succes kan lui maken.
 • Collega’s aanspreken op gedrag/inzet blijft moeilijk.
 • Gevaar van het ontstaan van een nieuwe hiërarchie.
 • Sommige medewerkers nemen uit enthousiasme teveel taken op zich.
 • Vasthouden aan bestaande ‘oude’ organisatie controle systemen.

Resultaten bij gebruiken succesfactoren:
Mijn onderzoek bestond uit twee delen. Nadat ik had uitgezocht wat de bepalende faal- en succesfactoren zijn, heb ik deze kennis ingezet om een succesvolle cultuurverandering te bewerkstelligen in een grote organisatie. Dat heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 • De klanttevredenheid is gestegen van een 6,3 naar een 7,9.
 • De medewerkerstevredenheid is verhoogd van een 5,8 naar 7,5.
 • De verkoop is 14% boven de afgesproken doelen gestegen.
 • Twee managementlagen zijn verdwenen en de 150 agents organiseren hun  eigen werkzaamheden.
 • De managementkosten zijn hierdoor significant verlaagd.
 • Het verloop is met 60% gedaald en het ziekteverzuim is met 10% omlaag  gegaan.
 • Na drie jaar onafgebroken verlies te lijden, zijn ze gegroeid naar 40 procent  winstgevendheid.

U kunt ‘Op zoek naar gerichte cultuurverandering’ bestellen voor EUR 39,50 (excl. verzendkosten) via het contactformulier.

Strategisch Advies of Leiderschap Lezing?

Wil jij een strategisch advies voor je organisatie?
Wil je een inspirerende lezing over Leiderschap en Verandermanagement?
Wil jij een inspirerend boek van dr. ing. Rogier Offerhaus MBA?

Bekijk de informatie op deze website en neem contact op met Rogier Offerhaus via het contactformulier.